အဆင္႔ (၂) Совет (Board အဖြဲ႔) ကိုတင္ဖို႔ စာရြက္စာတမ္းစုေဆာင္းျပင္ဆင္ျခင္း

Выписка နဲ႔ АКТ အဆင္ျပင္ျပီးရင္ေတာ႔ အဆင္႔ (၂) ျဖစ္တဲ႔ Совет ကို တင္ဖို႔စာရြက္စာတမ္းေတြလုပ္ရမွာပါ။ Совет ကိုတင္ဖို႔အတြက္ လုိအပ္တဲ႔ စာရြတ္စာတမ္းေတြကေတာ႕ -

၁) Заявление - မူရင္းတစ္စံု
၂) Выписка - မူရင္းႏွစ္စံု
၃) АКТ - မူရင္းႏွစ္စံု
၄) Личный листок - မူရင္းႏွစ္စံု
၅) Диссертация စာအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးသား - တစ္စံု
၆) Автореферат ပရင္႔ထုတ္ျပီးသား - တစ္စံု
၇) Master ဘြဲ႕လက္မွတ္ - ေကာ္ပီ ႏွစ္စံု
၈) Cправка для экзамена (или) Удостоверение - မူရင္းတစ္စံု၊ေကာ္ပီတစ္စံု


တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာတမ္းေတြကိုစုျပီး 1-ой корпус က Секретарь диссертационных советов ရံုးခန္းျဖစ္တဲ႔ ရံုးခန္းနံပါတ္ 1223 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 09:00-17:00, နားခ်ိန္ - 12:00-13:30) မွာရိွတဲ႔ Нина Григорьевна Максименко ကို ေပးရမွာပါ။ စာရြတ္စာတမ္းတခုျခင္းရဲ႕ ျပင္ဆင္ပံုေတြကို အစဥ္လုိက္ ေအာက္မွာ ဆက္လက္ ေရးျပထားပါတယ္။

၁) Заявление - မူရင္းတစ္စံု
Заявление ကိုေတာ႔ မိမိကိုယ္ပိုင္လက္ေရးနဲ႔ေရရမွာပါ။ ေရးနည္းနမူနာပံုစံေတြကိုေတာ႔ ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။

၂) Выписка - မူရင္းႏွစ္စံု
အဆင္႔ (၁) တြင္ရရိွျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္႔ (၁) အား ဒီမွာ ေလ႔လာႏိုင္ျပီး နမူနာပံုစံကိုေတာ႔ ဒီမွာ ေလ႔လာႏိုင္ပါတယ္။

၃) АКТ - မူရင္းႏွစ္စံု
အဆင္႔ (၁) တြင္ရရိွျပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဆင္႔ (၁) အား ဒီမွာ ေလ႔လာႏိုင္ျပီး နမူနာပံုစံကိုေတာ႔ ဒီမွာ ေလ႔လာႏိုင္ပါတယ္။

၄) Личный листок - မူရင္းႏွစ္စံု
Личный листок အလြတ္ကိုေတာ႔ 1-ой корпус က Секретарь диссертационных советов ရံုးခန္းျဖစ္တဲ႔ ရံုးခန္းနံပါတ္ 1223 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 09:00-17:00, နားခ်ိန္ - 12:00-13:30) မွာေတာင္းယူႏိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Scan ဆြဲထားေသာ Личный листок အလြတ္ကို ဒီမွာ ယူႏိုင္ပါတယ္။ ပရင္႔ ထုတ္ရင္ေတာ႔ စာရြတ္တစ္ရြတ္ထဲမွာ ေရွ႕ျခမ္းေနာက္ျခမ္း ထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖည္႔ပံုျဖည္႔နည္းနမူနာ ပံုစံကိုေတာ႔ ဒီမွာ ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖည္႔ျပီးရင္ေတာ႔ ျဖည္႔ထားတဲ႔ အခ်က္လက္ေတြကို မွန္ကန္ေၾကာင္း Заверить လုပ္ဖို႔အတြက္ Отдель кадров ျဖစ္တဲ႔ 1-ой корпус က ရံုးခန္းနံပါတ္ 1113 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 10:00-17:00, နားခ်ိန္ 13:00-14:00) ကို ႏွစ္စံုစလံုးသြားေပးရမွာပါ။ Личный листок ႏွစ္စံုစလံုးေပၚမွာမွန္ကန္ေၾကာင္း ဓာတ္ပံုကပ္ထားတဲ့အေပၚမွာ တံဆိပ္တံုးထုေပးပါလိမ့္မယ္။ ပီးရင္ေတာ႔ Совет ကိုတင္ဖို႔အတြက္ Личный листок ႏွစ္စံု အဆင္သင္႔ျဖစ္ပါျပီ။

၅) Диссертация စာအုပ္ခ်ဳပ္ျပီးသား (သို႔) ပရင္႔ထုတ္ျပီးသား - တစ္စံု
Диссертация စာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ Заявление လုိပါတယ္။ Заявление ကို Дисперчерская типографии ရံုးခန္းျဖစ္တဲ႔ ရံုးခန္းနံပါတ္ 1124 (A) (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ - 09:00-11:00) မွာ ေတာင္းလုိ႔ရ ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ Scan ဆြဲထားေသာ Заявление အလြတ္ ကို ဒီမွာ ယူႏိုင္ပါတယ္။ ပရင္႔ ထုတ္ရင္ေတာ႔ စာရြတ္တစ္ရြတ္ထဲမွာ ေရွ႕ျခမ္းေနာက္ျခမ္း ထုတ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖည္႔ပံုျဖည္႔နည္းနမူနာ ပံုစံကိုေတာ႔ ဒီမွာ ယူႏိုင္ပါတယ္။ Заявление ျဖည္႔ျပီးရင္ေတာ႔ ဌာနမွဴးလက္မွတ္နဲ႔ Проектор လက္မွတ္လုိပါတယ္။ ဌာနမွဴး (ИПОВС မွာဆိုရင္ေတာ႔ Гагарина) လက္မွတ္ကိုအရင္ယူရမွာပါ။ ျပီးရင္ေတာ႔ Проектор လက္မွတ္ရဖို႔အတြက္ 7-ой корпус က Проректор по Научной работе ရဲ႕ ရံုးခန္းျဖစ္တဲ႔ ရံုးခန္းနံပါတ္ 7223 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 09:00-17:00) ကိုသြားေပးရမွာပါ။ ညေနပိုင္း (သို႔) ေနာက္တစ္ရက္ျပန္လာယူခိုင္းမွာပါ။ ဌာနမွဴးလက္မွတ္ေကာ Проектор လက္မွတ္ပါရရင္ေတာ႔ စာအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ Дисперчерская типографии ရံုးခန္းျဖစ္တဲ႔ ရံုးခန္းနံပါတ္ 1124 (A) (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ - 09:00-11:00) ကိုျပန္သြားျပီး အဲဒီ Заявление နဲ႔ ပရင္႔ထုတ္ထားတဲ႔ Диссертация တစ္စံု ကုိ ေပးရမွာ ပါ။ ေနာက္ (၃)ရက္အၾကာျပန္လာယူဖို႔ ခ်ိန္းမွာပါ။ ေနာက္ (၃) ရက္ျပီးရင္ေတာ႔ စာအုပ္ခ်ဳပ္ ျပီးသား Диссертация ရပါျပီ။ Заявление မွာ (၄) စံုလို႔ေရးထားတဲ႔အတြက္ (၄) စံုမျပည္႔မခ်င္း ခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ Диссертация နဲ႔အတူ Заявление ကိုလည္းျပန္ေပးပါလိမ္႔မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ဆီမွာပဲ သိမ္းထားတတ္ျပီး Диссертация ေနာက္ထပ္လာခ်ဳပ္ရင္ Заявление သူတို႔ဆီမွာရိွေၾကာင္းကိုသတိေပးဖို႔ ေျပာခိုင္းမွာပါ။

ပံုမွန္အားျဖင္႔ေတာ႔ Диссертация က (၄) စံု စာအုပ္ခ်ဳပ္ရမွာပါ။ ဘယ္ႏွစ္စံု စာအုပ္အရင္ခ်ဳပ္ ရမယ္ဆို တာကိုေတာ႔ supervisor ရဲ႕ညြန္ၾကားမူနဲ႔ ဆက္လုပ္သြားရမွာပါ။ Совет (Board အဖြဲ႔) ကိုတင္ဖို႔အတြက္ တစ္စုံကေတာ႔ မျဖစ္မေနခ်ဳပ္ျပီးသားျဖစ္ရမွာပါ။
၆) Автореферат ပရင္႔ထုတ္ျပီးသား - တစ္စံု
Автореферат တစ္စံု ကို ပရင္႔ထုတ္ျပီး Совет ကို ျပရံုပါပဲ။

၇) Master ဘြဲ႕လက္မွတ္ - ေကာ္ပီ ႏွစ္စံု
Master ဘြဲ႕လက္မွတ္ ကိုအရင္ဆံုး ေကာ္ပီ (၂) စံုဆြဲရပါမယ္။ ေကာ္ပီ (၂) စံုနဲ႔အတူ Master ဘြဲ႕လက္မွတ္ မူရင္းကိုယူျပီး 1-ой корпус က (Канцелярия) ရံုးခန္းျဖစ္တဲ႔ ရံုးခန္းနံပါတ္ 1107 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 09:00-17:00) ကိုသြားျပရမွာပါ။ ေကာ္ပီနဲ႔မူရင္းတူေၾကာင္း (Нотариально заверенная копия ျဖစ္ေၾကာင္း) Confirm လုပ္ေပးတဲ႔ လက္မွတ္ (သို႔) တံဆိပ္တုန္း ကို ေကာ္ပီႏွစ္ခုေပၚမွာထိုးေပး မွာပါ။ Нотарификация Диплома လုိ႔ေခၚပါတယ္။ Master ဘြဲ႕လက္မွတ္ကို Notary လုပ္ေပးတာပါ။ ျပီးရင္ေတာ႔ Совет ကိုတင္ဖို႔အတြက္ Master ဘြဲ႕လက္မွတ္ ေကာ္ပီ ႏွစ္စံု အဆင္သင္႔ျဖစ္ပါျပီ။ ေကာ္ပီ ဆြဲရမယ္႔ ဘြဲ႕လက္မွတ္နမူနာစာမ်က္ႏွာကိုေတာ႔ ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။

၈) Cправка для экзамена (или) Удостоверение - မူရင္းတစ္စံု၊ေကာ္ပီတစ္စံု
Cправка для экзамена ကိုေတာ႔ Отдель докторантуры и апирантуры ျဖစ္တဲ႔ 1-ой корпус က ရံုးခန္းနံပါတ္ 1116 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 10:00-17:00, နားခ်ိန္ 13:00-14:00) မွာသြားေတာင္းရမွာပါ။ ေနာက္တစ္ရက္လာ ယူဖို႔ထပ္ခ်ိန္းပါတယ္။ နမူနာပံုစံကိုေတာ႔ ဒီမွာ ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္။ ရရင္ေတာ႔ ေကာ္ပီတစ္စံုဆြဲျပီး မူရင္းတစ္စံုနဲ႔ေကာ္ပီတစ္စံုကို ေပးရမွာပါ။

အထက္ပါစာရြတ္စာတမ္းေတြ အားလံုး စံုရင္ေတာ႔ 1-ой корпус က 1223 (ရံုးခန္းဖြင္႔ခ်ိန္ 09:00-17:00, နားခ်ိန္ - 12:00-13:30) မွာရိွတဲ႔ Нина Григорьевна Максименко ကိုေပးလုိ႔ရပါျပီ။ Нина Г.М. မွဆက္လက္ညြန္ၾကားျပီးဆက္လုပ္ရမယ္႔အပိုင္း ေတြကိုေတာ႔ အဆင္႔(၃) မွာေလ႔လာႏိုင္ပါတယ္။
_______________________________________________________________
Личный листок မွာ အရင္ကနဲ႔မတူတာကို ျပင္ဆင္ေရးသားထားပါတယ္
ေနာက္ဆံုး ျပင္ဆင္ေသာေန႔ - ၁၄.၀၅.၂၀၁၃ (By SMN)

No comments: